Hafan

crefydd

Ble dw i

Fy Swyddfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fy Ngrefydd

 Taith i ffydd

gan

Philip M

 Hydref 2007

 

 Fy Eglwys

 

St Catherine's

 

Dw i ‘n Gristion.

 

Bydda i’n ceisio dweud am fy nhaith i ffydd.  Byddai’r erthygl hon yn anodd i ysgrifennu yn Saesneg heb sôn am yn Gymraeg .

 

Pan o’n i’n blentyn roedd fy rhieni yn mynd â fi i Gapel ym Mhort Talbot. Yn anforddeus ches i ddim argraff dda o’r gwasanaethau. Hefyd, roedd diddordeb cryf da fi mewn gwyddoniaeth ac ro’n in credu gallai gwyddoniaeth esbonio popeth. Do’n i ddim yn mynd i’r Capel ar ôl unarddeg oed.

 

Ro’n i’n mynd i Ysgol ramadeg a wedyn Prifysgol ac do’n i ddim yn meddwl am ffydd tan ro’n i yn fy mhedwardegau. Beth bynnag ro’n i wedi darllen tipyn bach o athroniaeth ers gadael yr ysgol. Hefyd ro’n i’n nabod bobl   a oedd yn grefyddol. Ro’n nhw’n timlo bod eu ffydd yn rhoi cymorth cryf  i’w bywydau nhw.

 

Ro’n i’n dechrau timlo bod eisiau unrhyw ffydd i roi ystyr i fy mywyd. Ro’n i’n meddwl, ar un adeg, am ymuno â’r Eglwys Catholig. Roedd ffrindiau yn mynd â fi i’w heglwys nhw i’r Offeren Y Pasg. Beth bynnag, erbyn hyn  dw i’n meddwl fy mod i ddim yn hoffi  “ micro rheolwyiaeth “  fy mhywyd gan un dyn sy’n dal ar y ddaear – Y Pab.

 

Yn 1997 ro’n i‘n dost difrifol a ches i llawdrinaeth i fy mhen a wedyn radiotherapi. Ro’n i’n timlo’r possibilroedd agosrwydd farolwolaeth. Pan o’n i’n cryfhau ar ôl fy llawdrinaeth ro’n i’n darllen y Beibl bob nos. Roedd  Ficer  Eglwys St Catherines ym Maglan yn ymweld â ni i rhoi’r Cymun Bendigaid i fy mamgu. Ro’n i’n trafod pethau crefyddol gyda’r Ficer ac roedd e’n gwahodd fi i dosbarth bedydd  oedd yn dechrau yr wythnos honnna. Naw mis yn ôl ces i fy nerbyn i‘r Eglwys Anglicanaidd Cymru.

 

Mae bobl yn yr Eglwys wedi bod yn gyfeillgar iawn ac yn groesawgar. Dw i’n hapus fy mod i’n aelod o gymuned. Dw i’n mynd i wasanaethau ac yn darllen o’r Beibl yn y Cynulleidfa unwaith y mis. Dw i’n mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol hefyd.

 

Ond y peth pwysicraf yw pan fydd Ficer yn dweud

 

Corff Crist a’th gadwo yn y bywyd tragwyddol

 

 mae hwn yn rhoi ystyr i fy mwyed.